Oferta

projekty w nieruchomościachW ramach działań z zakresy project management na etapie realizacji inwestycji naszym klientom oferujemy:

 • studium opłacalności inwestycyjnej przedsięwzięcia
 • opracowanie struktury finansowej inwestycji
 • zarządzanie budżetem projektu oraz personelem zaangażowanym w realizację inwestycji
 • analizę efektywności finansowej projektu inwestycyjnego
 • operat szacunkowy
 • studium planu zgodnie z lokalizacją nieruchomości
 • przygotowanie budżetu inwestycyjnego wraz z czasowym programem realizacji inwestycji
 • ilościowy oraz jakościowy nadzór procesu inwestycyjnego
 • pomoc przy działaniach zmierzających do uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych
 • pełen nadzór procesu budowlanego w tym organizację przetargów, pomoc przy wyborze oferentów przetargowych, dobór materiałów budowlanych oraz technologii w której prowadzona jest inwestycja oraz pełną kontrolę wydatkowania z budżetu projektu

W ramach działań z zakresy obsługi powykonawczej nieruchomości komercyjnej oferujemy:

 • wynajem nieruchomości w zakresie powierzchni komercyjnych, a w szczególności obiektów handlowych, magazynowych oraz rekreacyjnych
 • pełną komercjalizację obiektów handlowych w tym rekomercjalizację
 • projektowanie wnętrz galeryjnych oraz sklepowych
 • Przygotowanie niezbędnej standaryzacji obiektu handlowego
 • koordynacja działań na linii Najemca-Wynajmujący

line